مدیریت تجربه کارکنان(قسمت اول)

در دوره‌ای نه چندان دور از تاریخ سازمان‌ها، قدرت در دست کارفرمایان بود و کارکنان هم شبیه ماشین‌های قابل تعویض خطوط تولیدی! با ورود به هزاره سوم میلادی و اقتصاد دانایی محور

۱۹
اردیبهشت

برگزاری کارگاه مدیریت استراتژیک متوازن در یکی از خیریه های بزرگ کشور

برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک یکی از ابزارهای کلیدی برای اطمینان از موفقیت، بقاء و رشد سازمان ها است که به دلیل پتانسیل بالا در متغیرهای فوق یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران ارشد است.

۱۹
فروردین