مدیریت تجربه کارکنان(قسمت اول)

در دوره‌ای نه چندان دور از تاریخ سازمان‌ها، قدرت در دست کارفرمایان بود و کارکنان هم شبیه ماشین‌های قابل تعویض خطوط تولیدی! با ورود به هزاره سوم میلادی و اقتصاد دانایی محور

۱۹
اردیبهشت