هر نوع بیان نظر در مورد یک شیء یا یک فرد یا یک رویداد که در آن قضاوت و ارزیابی نهفته باشد (مستقل ازمثبت یا منفی بودن آن) نگرش نامیده می‌شود. نگرش در ظاهر مفهومی ساده است و در نهایت در قالب یک قضاوت یا ارزیابی بیان می‌شود. اما طبیعتاً مکانیزم شکل‌گیری نگرش یا تغییر و تعدیل آن، مکانیزم پیچیده‌ای است و به عوامل متعددی بستگی دارد. طبیعتاً در ذهن ما هزاران نگرش نسبت به هزاران شخص و شیء و موضوع متفاوت وجود دارد اما برخی از مهم‌ترین نگرش‌هایی که در مدیریت رفتار سازمانی، مورد توجه قرار می‌گیرند عبارتند از: رضایت شغلی، تعهد سازمانی، تمایل به ترک خدمت، اشتیاق سازمانی و…

 

ما چگونه به سازمان‌ها کمک می‌کنیم؟

به عنوان مدیران و متولیان منابع انسانی همواره در صدد استقرار فرآیندهای منابع انسانی و بهبود آن در سازمانمان هستیم اما نباید از این موضوع غافل شد که در بلند مدت حداکثر خروجی تنها با رضایت، انگیزش، تعهد، شوق و اشتیاق و حتی رضایت اعضای خانواده کارکنان یک سازمان حاصل می‌شود. بنابرین توجه به نتایج و نگرش‌ های کارکنان در کنار استقرار فرآیندهای منابع انسانی اهمیت بسیاری می‌یابد.
به ‌منظور پی بردن به وضعیت نگرش کارکنان به سازمان؛ سازمان‌هایی که در مسیر تعالی گام بر می‌دارند نیاز به تحقیقی دارند که تحلیل جامعی از وضعیت موجود کارکنان را ارائه نماید، تا بتوانند با انجام اقدامات موثر و تعریف برنامه‌های بهبود، نگرش کارکنان و در نتیجه آن عملکرد سازمان را بهبود بخشند. در مدل‌های نگرش سنجی کارکنان علاوه بر رویکردهای کمی، استفاده از تحلیل کیفی نیز مد نظر قرار می‌گیرد تا عمق دیدگاه‌ ها و نگرش‌ های کارکنان به گوش مدیران سازمان رسانده شود.

مراحل اجرایی

 

  • ویژگی های سیستم نگرش سنجی تعالی سازان
  • اندازه گیری نگرش های اصلی کارکنان در قالب یک پرسشنامه
  • برگزاری نظرسنجی به صورت حضوری با هدف آگاه سازی و اعتماد سازی در کارکنان
  • استفاده از تحلیل های کیفی و کمی در کنار هم
  •  استفاده از مطالعات الگوبرداری داخلی در تحلیل نتایج