کانون پرورش فکری کودک و نوجوان قزوین پس از گذشت 6 ماه از تدوین کارت امتیازی متوازن و اجرای پروژه های استراتژیک، طی جلسه ای دستاوردهای تدوین کارت و اجرای پروژه ها را با مسئولین مراکز سطح استان سهیم شده و نقش تیم مدیران و مسئولین کانون را در رسیدن به اهداف استراتژیک و چشم انداز را تعیین نمودند.
در این نشست هریک از اعضای کمیته کام گزارشی از وضعیت سنجه ها و پروژه های خود اعلام کرده و پس از اتمام نشست دست جمعی، کمیته کام اسفند ماه خود را برگزار نمودند.