شركت مهندسی مشاوران تعالی سازان(BECG) ، با توجه به ماموریت خود در زمینه توسعه و تسهیم تجارب مدیریتی و طبق تصمیم جمعی با شما مدیران محترم برای برگزاری جلسات فصلی، دومین جلسه از سری جلسات تجربیات مدیریتی (با عنوان تجربه بی‌واسطه از کار با مدیران موفق جهانی) را با حضور حسین عراقی یکی از مدیران ارشد شرکت (BCG (Boston Consulting Group برگزار می‌نماید.