برگزاری کارگاه مدیریت استراتژیک متوازن در یکی از خیریه های بزرگ کشور

برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک یکی از ابزارهای کلیدی برای اطمینان از موفقیت، بقاء و رشد سازمان ها است که به دلیل پتانسیل بالا در متغیرهای فوق یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران ارشد است.

۱۹
فروردین

سمینار آموزشی رویکردهای کاربردی برنامه‌ریزی استراتژیک در خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد

سرفصل محتوایی: • مفاهیم اولیه برنامه ریزی استراتژیک • تاریخچه تکامل برنامه ریزی استراتژیک • فرآیند عمومی مدیریت استراتژیک • رویکردهای اثربخش و نوین تدوین …

۲۳
بهمن