الناز مرادی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران است.الناز به عنوان مشاوردرزمینه برنامه‌ریزی استراتژیک با چندین سازمان و بیمارستان همکاری داشته است. همچنین چندین سال به عنوان مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه در سازمان های عمرانی، صنعتی، تولیدی و آموزشی فعالیت نموده است. وقتی قرار است پروژه‌ای توسط او در سازمان انجام شود مطمئنیم که کیفیت همیشه بیشتر از چیزی است که می‌خواهیم.الناز فردی قابل اعتماد و متعهد و مسئولیت پذیر است.

سوابق و تجارب:

مدیر پروژه تدوین استراتژی در بیمارستان شهید رجایی شیراز، اندازه گیری رضایت ذینفعان در بیمارستان امام حسبن گلپایگان

همکار در پروژه های تدوين و اجراي برنامه‌ريزي استراتژيك و طراحي (BSC)، کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های خودارزیابی در: بیمارستان امام حسین(ع) بیجار، بیمارستان ولایت قزوین، شرکت برق منطقه ای یزد، بیمارستان افشار یزد، بیمارستان امام حسین(ع) گلپایگان، بیمارستان ابن سینا شیراز، بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری شیراز و …