در این کارگاه افراد با مدل ترجیحات فکری HBDI و پروفایل شخصی خود آشنا می شوند. ترجیحات چهارگانه فکری، نحوه تاثیرگذاری آن بر استنباطات فردی و شیوه برقراری ارتباط اثرگذار با دیگران را فرا می‌گیرند. این یافته ها به خودآگاهی و همچنین آگاهی نسبت به محیط پیرامون فرد منجر می‌گردد. تمرینات و بازی‌های مختلفی به عنوان ابزارهای کمک آموزشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

کاربردهای سازمانی مدل ترجیحات فکری
• جایابی شغلی بر اساس ترجیحات فکری افراد
• افزایش اثربخشی آموزشی
• توسعه بهره‌وری و عملکرد فردی و سازمانی
• افزایش مهارت های مذاکره
• حل تعارض و بهبود ارتباطات
• کمک به ایجاد انگیزه و تفکر خلاق
• افزایش مهارت در تصمیم‌گیری و حل مسئله
• یادگیری روش‌های ارتباط بهتر با مشتری
• کمک به تشکیل تیم‌های با عملکرد بالا در سازمان

 

 

جهت آشنایی مقدماتی با این مدل و دیدن فیلم معرفی اینجا کلیک کنید.