ارزیابی عملکرد کارکنان در همه جای دنیا و برای همه مدیران کار سختی است. بسیاری از مدیران و کارکنان از این ارزیابی خاطرات خوبی ندارند و آن را مفید و موثر تلقی نمی کنند. صف طولانی در مقابل دفتر رئیس برای ارزیابی، لحظاتی است که همه ما از آن وحشت داریم. به گونه ای که بر اساس یافته های نشریه HBR بیش از یک سوم شرکت های آمریکایی سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی را کنار گذاشته اند. سیستم‌های ارزیابی عملکرد سنتی در کشور ما ننیز با تاکید زیاد روی پاداش ها و تنبیه‌ های مالی آن هم به صورت سالی یکبار که رویکرد رایج بسیاری از سازمان های ایرانی است، بزودی مدیران را از اثر بخش بودن سیستم مدیریت عملکرد کارکنان ناامید می کند و بعد از مدتی اگر مدیران فرم های ارزیابی عملکرد را دور نریزند! این سیستم به پر کردن مستندات ارزیابی عملکرد کارکنان تبدیل می‌شود. موضوعی که سد راه بهبود عملکرد کارکنان و رشد آن ها در آینده می‌باشد.

ما چگونه به سازمان‌ها کمک می‌کنیم؟
ما سیستم مدیریت عملکرد کارکنان را با رویکرد نوین و با تاکید بر نگاه انسانی و با هدف بهبود عملکرد و توسعه در سازمان های ایرانی را طراحی و اجرا می‌نماییم.
در این مدل با تاکید بر بازخوردهای منظم، اصلاحی و توسعه بخش به منظور توسعه و بهبود عملکرد، نقاط تماس به عنوان نقاط کلیدی ارتباطی بین مدیران و کارکنان طی چرخه مدیریت عملکرد کارکنان تعریف می‌شود. و مدیران در خصوص انجام اقدامات لازم در هر یک از مراحل چرخه مدیریت عملکرد آموزش‌های لازم را دریافت می‌‌نمایند.

مراحل اجرایی

ویژگی های سیستم مدیریت عملکرد تعالی سازان

  • استفاده از ورودی های متعدد در طراحی سیستم مدیریت عملکرد
  • نقش تسهیل‌گری مشاور و مشارکت مدیران و کارکنان در طراحی و استقرار سیستم
  • طراحی شاخص های رفتاری و عملکردی به صورت توامان
  •  طراحی ویژه فرمت ارزیابی برای هر عنوان شغلی
  • آموزش فرآیند مدیریت عملکرد به مدیران و انتقال متدولوژی به سازمان
  • استفاده از گیمیفیکیشن در ارزیابی عملکرد