دگرگونی‌های وصف ناپذیر كنونی همه جنبه‌های فردی و اجتماعی و از جمله اوضاع اقتصادی، تولید، تجارت و بازرگانی را در برگرفته است. در نتیجه سیاست‌های بازرگانی كه در دهه‌های پیش به عنوان ابزاری در دست مدیران برای رویارویی با محیط‌های پیچیده مورد استفاده بود
با ابعاد تازه‌تری رویارو شده ‌است.

كسب توانایی برای رویارویی با موقعیت‌های خاص ایجاب می‌كند جهت‌گیری‌های استراتژیك سازمان و اهمیت آن مورد توجه قرار گیرد. به علاوه آشنایی با چگونگی اتخاذ تصمیم‌های استراتژیك و روشها و فنونی كه می‌تواند در موثر واقع شدن آن تصمیمها نقش داشته ‌باشد ضروری است.

استراتژی جهت حركت و قلمرو فعالیت‌های یك سازمان در درازمدت است كه علی‌القاعده منابع سازمان را با محیط متغیر آن به خصوص نیاز بازار و مشتریان طوری هماهنگ می‌سازد كه به توقعات، انتظارات و ارزشهای اشخاص و افراد ذینفع پاسخی مناسب داده شود.

تدوین استراتژی مناسب و مهم‌تر از آن پیاده‌سازی مطلوب آن موجب ارتقا اثربخشی سازمان شده و رضایت خاطر ذینفعان (سهامداران، كاركنان، مشتریان، تامین‌كنندگان و جامعه) را به طرق مختلف سبب می‌شود كه تعالی نیز در مدلهای ملی تمام كشورهای دنیا بر مبنای ایجاد همین تعادل بین نیازها و توقعات تعریف گردیده ‌است.

تجربه و همچنین بررسی‌های انجام شده در همین زمینه نشان داده است كه مشكلات زیادی در خصوص پیاده‌سازی و تدوین استراتژی در پیش روی مدیران قرار دارد، برخی از این دلایل بدین شرح می‌باشد:

عدم پذیرش استراتژی توسط همه مدیران
عدم درك بعضی از جنبه‌های استراتژی توسط طراحان آن
درگیر نشدن بعضی از مدیران در برخی از مراحل و سطوح فرایند تدوین استراتژی
محول كردن مسئولیت اصلی اجرای استراتژی بر دوش كاركنان
تغییر ناپذیر تلقی كردن طرحهای كلان
انتخاب روشی بسیار پیچیده و پر هزینه برای طراحی و اجرای استراتژی
عدم توجه به طرحهای بسیار خوب به علت سادگی
عدم كفایت اطلاعات مورد نیاز و موثر
تاكید بیش از حد بر جزئیات

با عنایت به دشواری‌های ذكر شده در حوزه پیاده‌سازی و اجرای استراتژی در سازمان، نظام‌های گوناگونی در سطح دنیا برای رفع این نقیصه ارائه گردیده‌اند. یكی از انواع این نظام‌ها كه كاربرد زیادی در كشورمان ایران پیدا كرده‌است، BSM یا مدیریت استراتژی متوازن نام دارد.

در كل، این روش شامل تدوین استراتژی، طراحی كارت امتیازی متوازن برای استقرار استراتژی‌ها، تهیه ریز فعالیت‌ها و گانت چارت پروژه‌ها و گزارش چراغ راهنما برای كنترل ماهانه پیشرفت استراتژی‌ها می‌باشد.