شركت مهندسی مشاوران تعالی سازان(BECG) در سال 1380 تشكیل گردید. این شركت كه با هدف توسعه و تسهیم تجارب مدیریتی در ایران فعالیت می‌نماید تا كنون با بیش از 200 سازمان ایرانی و خارجی در زمینه‌های مدیریت استراتژیك، مدیریت استراتژی متوازن (BSM)، طراحی و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن (BSC)،  توسعه رهبری، مدیریت منابع انسانی، اندازه گیری و مدیریت رضایت مشتریان CSM ، اندازه گیری رضایت كاركنان ESM و سایر ذینفعان و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاهی … همكاری داشته‌است. مشتریان این شركت را طیف وسیعی از شركت‌های تجاری، صنعتی، كوچك و بزرگ، سازمان‌های خصوصی و دولتی در زمینه‌های مختلف نظیر تولیدی، خدماتی، آموزشی، درمانی، ورزشی، حمل و نقل، شهرداری، بانكی، تجاری و…تشكیل می‌دهند.

در ماموریت این شركت توسعه كسب و كار مشاوره مدیریت پیش بینی شده‌است كه در این راستا نیز این شركت تا كنون سیستم‌ها و روش‌های نوینی نظیر مدیریت استراتژی متوازن (BSM) ، طراحی و پیاده سازی کانون های ارزیابی  و توسعه (Assessment & Development Center)، مدیریت ارزیابی عملكرد (PAEM)، برنامه های توسعه رهبری و کوچینگ سازمانی (LDS)  و سیستم توسعه كاركنان (EDS) و … را طراحی و یا برای اولین بار در بازار ایران معرفی كرده همچنین در اداره كارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی نیز از روش‌های نوین و مبتكرانه‌ای بهره‌گیری نموده‌است.

تجربه طولانی مدیریت اجرایی در سازمان‌های ایرانی، دركی درست و واقعی از فضا و نیازهای كسب و كارهای ایران را در دست‌اندركاران شركت مشاوران تعالی سازان به وجود آورده كه به ویژگی ممتاز این شركت از نظر مشتریان تبدیل شده است. ارتقای عملكرد و دستاورد در بسیاری ازسازمان‌های طرف قرارداد موید اثربخشی همكاری‌های این شركت بوده به گونه‌ای كه پاره‌ای از این سازمان‌ها موفق به دریافت جوایز ملی شده و یا به عنوان الگویی موفق مطرح گردیده‌اند.