اگر به بررسي سيستم‌هاي منابع انساني سازمان‌ها بپردازيم، مشخص مي‌‌شود كه در بيشتر مواقع بين زير سيستم‌هاي مختلف آن از قبيل آموزش، ارزيابي عملكرد، جذب واستخدام… ارتباط و پيوستگي لازم وجود ندارد و همين امر به ناكارآمدي سيستم‌هاي منابع انساني منتهي مي‌‌شود. يكي از بهترين و مناسب‌ترين رويكردها براي نايل شدن به انسجام بین فرایندی، به كارگيري رويكرد شايستگي در مديريت منابع انساني است.
از سوی دیگر بسیاری از سازمان‌ها در کشور همچنان از شیوه‌های سنتی برای ارزیابی و انتخاب مدیران و کارکنان خود استفاده می‌کنند، توجه زیاد به مدرک تحصیلی یا دانشگاه محل تحصیل افراد، استفاده از ابزارهایی نظیر مصاحبه‌های سنتی، بدون در نظر گرفتن اعتبار این روش‌ها، بخشی از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب افراد در سازمان‌های کشورمان است. در فضای رقابتی عصر حاضر و با توجه به چالش پیش روی سازمان‌ها در افزایش نیاز به مدیران و کارکنان توانمند و شایسته، سازمان‌ها نیازمند عبور از نظام‌های ارزیابی، انتخاب و توسعه سنتی هستند و می‌‌بایست با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و روش‌‌های اثربخش و کارا در جذب، نگهداشت و توسعه قابلیت‌های کارکنان بتوانند شایستگی‌های سرمایه انسانی مستعد خود را شناسایی کنند و به توسعه آن بپردازند.

ما چگونه به سازمان‌ها کمک می‌کنیم؟

در واقع مدل‌هاي شايستگي مي‌توانند به عنوان شيوه‌اي براي يكپارچه كردن اقدام‌هاي مختلف منابع انساني به كار روند. مي‌توان گفت که در این رویکرد، شايستگي هسته مركزي تمامي فعاليت‌هاي منابع انساني سازمان قرار می‌گیرد. کمک به سازمان‌ها در طراحی مدل‌های شایستگی در سطوح مختلف به عنوان قلب فرآیندهای منابع انسانی بخشی از خدمات ماست.
برگزاری کانون‌های ارزیابی و توسعه نیز به منظور ارزیابی شایستگی‌ها که در آن ارزیابی بر مبنای ترکیب تمرین‌ ها و شیوه‌ های چندگانه شکل می‌گیرد که نسبت به روش‌های سنتی دارای قابلیت اعتبار و پیش بینی بالایی هستند. و سازمان‌ها می‌توانند با کمک آن از وجود نیروهای توانمند برای احراز پست‌های کلیدی خود در آینده اطمینان حاصل نمایند.

بخشی از کاربردهای این سیستم به شرح زیر می‌باشد:

  • استخدام افراد مناسب و واجد صلاحیت
  • استعدادیابی برای انتصاب افراد در مشاغل کلیدی
  •  ارزیابی توانمندی مدیریتی افراد برای ارتقا به سمت‌های بالاتر
  •  تعیین و تشخیص نیازهای افراد برای پرورش و توسعه شایستگی‌ها
  •  جانشین پروری، جابجایی افقی یا عمودی افراد در سازمان

مراحل اجرایی

ویژگی های طراحی مدل شایستگی و کانون ارزیابی و توسعه تعالی سازان

  • استفاده از ورودی های متعدد در طراحی مدل شایستگی
  • نقش تسهیل‌گری مشاور و مشارکت مدیران و کارکنان در طراحی و استقرار سیستم
  • طراحی تمرین‌ها و آزمون‌ها خاص سنجش هر یک از شایستگی‌ها
  •  استفاده از ارزیابان حرفه‌ای
  • ارائه فیدبک ریپورت به شرکت‌کنندگان به صورت حضوری