تحصيلات

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 1395
  • كارشناسي مدیریت صنعتی  1387

سوابق اجرایی

  • حضور در پروژه‌های ارزیابی رضایتمندی مشتریان(CSM) : بیمارستان حضرت سید الشهداء/یزد ، بیمارستان امام حسین (ع)/گلپایگان، بیمارستان رجائی /شیراز و..
  • حضور در پروژه های ارزیابی رضایتمندی کارکنان(ESM): بیمارستان امام حسین (ع)/گلپایگان، بیمارستان حضرت سید الشهداء/یزد و ……
  • همکاری با گروه مشاورین کسب و کار پریمیوم 1392-1395  (در پروژه های منابع انسانی، فروش و بازاریابی در شرکت های شرکت پرشیا خودرو/آیسا مبل /بازرگانی سپاهان همراه فراگستر الکترونیک/گروه حمل و نقل مهرگان/گروه ثبتی ویوناو ….)