مهدی عراقی مدیرعامل و بنیانگذار شرکت مشاوران تعالی سازان است، آقای عراقی با داشتن بیش از 20 سال تجربه مدیرعاملی در سازمان هایی نظیر، ماشین سازی اراک، کنتورسازی، ایران ترانسفو، تولی پرس و… شرکت مشاوران تعالی سازان را با هدف توسعه و تسهيم تجارب مديريتي بنا نمود. است. تجربه طولاني مديريت اجرايي در سازمان‌هاي ايراني، به همراه ویژگی یادگیرندگی در آقای عراقی دانش و بینش عمیقی را در وی ایجاد کرده است که او را به فردی متمایز،مورد اعتماد و ارزش آفرین در حرفه مشاوره مدیریت تبدیل کرده است. اطرافیان مهدی عراقی را فردی ريسک پذير می‌دانند. او بر این باور است که برای دستیابی به نتایج آرمانی، برنامه‌ریزی، صداقت، تعهد و پشتکار جدی نیاز است.