هدف کارگاه آموزشی: اشتیاق سازمانی با رویکرد تجربه کارکنان

حس تعلق سازمانی، حسی است که فرد خود را جزء سازمان و منافع خود را منافع سازمان می‌داند و از هیچ کوششی برای توسعه دریغ نمی‌نماید. اشتیاق یا تعلق سازمانی یعنی چقدر کارکنان ما در سازمان حاضرند تلاش داوطلبانه انجام دهند؟ بدین معنی که اگر حق انتخاب داشته باشند آیا به طریقی عمل می‌کنند که منافع سازمان افزایش یابد؟ چنین کارکنانی که گوهر کمیاب سازمان‌ها هستند عاشق کارشان هستند، تحرک و خلاقیت ایجاد می‌کنند و احساس می‌کنند مشارکتشان، به پیشرفت سازمان کمک می‌کند.

در این کارگاه آموزشی یاد می‌گیریم، چطور با خلق تجربیات عالی برای کارکنان تعلق سازمانی را رقم بزنیم؟

هدف

آشنایی مدیران با ایجاد اشتیاق سازمانی در کارکنان از طریق خلق تجربیات عالی در سازمان

محتوای کارگاه

  • مفهوم اشتیاق سازمانی
  • چرا اشتیاق سازمانی مهم است؟
  • تجربه کارکنان(EX)چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟
  • تجربه مشتری یا تجربه کارکنان؟
  • کنترل انتظارات کارکنان با سه قرارداد
  • عناصر کلیدی ایجاد تجربه عالی در کارکنان
  • لحظات سرنوشت ساز در سفر کارکنان
  • EX و تعلق سازمانی

مدت زمان: یک روز (8 ساعت)

مخاطبان: مدیران ارشد ، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه مدیریت منابع انسانی