مدیر موقت  (interim manager) کیست؟

مدیر موقت فرد حرفه ای است که معمولاً در حوزه ای خاص تخصص دارد و با شرکتها قراردادی منعقد می کند تا در مدت کوتاهی در حوزه تخصصی خود به رفع مشکل و یا اتمام پروژه ای از قبل تعریف شده بپردازد.

مدیران موقت می توانند توسط شرکت های مشاوره مدیریت انتخاب و پشتیبانی شوند. این شرکت ها در شبکه خود همواره می توانند خدماتی در این خصوص را ارایه دهند. آنها از بسیاری از افرادی که تن به استخدام نمی دهند یا استخدام آنها بسیار گران است ولی مایلند تا در نقشهای مشاور، به صورت نیمه وقت، پیمانکار و مدیر موقت همکاری نمایند، را در این قالب بکار می گیرند.

دلایلی که مدیر موقت را به یک موضوع همه گیر تبدیل نموده؟

  • سرعت: مدیران موقت با سرعت بسیار بیشتری در دسترس هستند.
  • تجربه:معمولا مدیران موقت بیش از اندازه سمتی که به کار گرفته می شوند قابلیت و توانایی دارند لذا راحتتر از پس مسئولیت‌های محوله بر می آیند.
  • عینیت: به علت نداشت هیچگونه درگیری قبلی در سازمان می توانند دیدی تازه برای سازمان به ارمغان بیاورند.
  • اعتماد: برخلاف مشاوران، مدیران موقت مدیران صفی هستند که در قبال انجام پروژه و رسیدن به هدف مورد اعتماد می باشند و به نظرات خود وابسته نیستند.
  • اثربخشی: انجام کار در نزدیک سطح هیات مدیره به این مدیران کمک می کند که اثربخشی بیشتری داشته باشندو تغییرات بیشتری را باعث گردند. ضمن اینکه در مورد بکار گیری مدیران خارجی این روش در مقایسه با قرارداد با شرکت های تراز اول مشاوره دنیا بسیار ارزان تر است.
  • تعهد: مدیران موقت برای انجام کار موقت آمده اند .برای آنها کار فقط چیزی نیست که باید انجام دهند تا موقعیتی مناسب تر به دست آید.

شرکت مشاوران تعالی سازان با توجه به شبکه گسترده ای که داخل و خارج از کشور دارد این آمادگی را دارد که در حوزه تخصصی مورد نظر شما مدیر مناسبی را انتخاب کرده و شرایط و مقدمات حضور او در سازمان را فراهم کند.

در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در این حوزه با ما تماس بگیرید.