هرگاه الهام بخش دیگران شدید برای این که بیشتر بیندیشیند، بیش‌تر عمل کنند و والاتر شوند، شما یک رهبر هستید. (جان آدامز)

ملزومات دنیای امروز مفهوم رهبری را دگرگون ساخته است؛ سازمان های دانش مدار، مدیریت دانش گران، نوآوری و خلاقیت، کار گروهی، خودباوری و توان افزایی کارکنان، همه و همه دست به دست هم داده اند و نقش رهبران یکه تاز و شوالیه های قهرمان را بی‌معنا ساخته اند، رهبران امروز قهرمانان دیروز نیستند، بلکه قهرمان‌پرورند. نردبان استعدادها هستند، ستاره سازند و نه تک ستاره ای در آسمان بی ستاره. زنان و مردانی هستند که رهبران نقش آفرین پرورش می‌دهند و نه پیروانی ستایش‌گر. با توجه به ایفای نقش بی بدیل رهبران در سازمان های امروز طراحی برنامه توسعه برای آن ها اهمیت بسزایی می یابد.

 

 

مراحل اجرایی

در این پروژه تمرکز بر آموزش و توسعه رهبری در سطح مدیران ارشد و میانی سازمان می‌باشد.

در اجراي كارگاه از موثرترین ابزارهای آموزشي نظیر بحث گروهی، بازي‌هاي هدفمند و موثر و در عين حال مفرح براي تعميق يادگيري استفاده می‌گردد. مهم‌ترین موضوعاتی که در این کارگاه مورد توجه قرار می‌گیرد با توجه به مدل شایستگی سازمان و در راستای موضوعات اختصاصی آن طراحی می گردد که برخی از موارد به شرح زیر می باشد.

  • رهبری الهام بخش
  • آشنایی با مدل ترجیحات فکری (HBDI)
  • جایگاه رهبری
  • وِیژگی‌های رهبران
  • اعتماد سازی در سازمان
  • رهبری اقتضایی و تفویض اختیار
  • افزایش مهارت های مربی‌گری
  • تیم سازی
  • رهبری و تغییر