محمد میرابوالحسنی با سابقه‌ترین عضو تعالی سازان است و تجربه های فراوانی در زمینه راه اندازی پروژه‏ های مشاوره مدیریت در حوزه ‏های استراتژی، تعالی سازمانی، ارزیابی عملکرد، اعتباربخشی بیمارستانی و… دارد. محمد در زمینه طراحی، مشاوره و پیاده سازی پروژه های مشاوره مدیریت با بیش از 80 سازمان خصوصی و دولتی و بیمارستان نظیر تام ایران خودرو، زامیاد، داروسازی دانا، پتروشیمی آبادان، سیمان شرق، گلدیس کاشی، مدیریت شبکه برق کشور، بیمارستان هاشمی نژاد، بیمارستان محب، بیمارستان نمازی و…  همراهی نموده است. وقتی قرار است کاری توسط او در این مجموعه انجام شود، اگر از آن کاملاً راضی باشد، مطمئنم که سایرین نیز راضی خواهند بود . محمد یادگیرنده، ارزش آفرین و خستگی ناپذیر است.

 

سوابق و تجارب:

  • مدیر پروژه و حضور در تیم تدوين و اجراي برنامه ريزي استراتژيكBSM و طراحي (BSC) بیش از 80 سازمان از جمله: فراب، لوله‌سازي اهواز، كارتن ايران،‌خدمات فني رنا، تام ايران‌خودرو، دسا، نفیس نخ، کربن ایران، سیمان کردستان، بیمارستان هاشمی نژاد، بیمارستان مهر، بیمارستان سیدالشهدا یزد
  • حضور در تيم پروژه تعالی سازمانی در بیش از 15 سازمان از جمله: آب و نيروي ايران، نفيس نخ، كارتن ايران، بیمارستان الزهرا تبریز و …
  • مشاوره در زمینه تدوين اظهارنامه براساس مدل EFQM جهت شركت در جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازماني در شركت‌هاي لوله‌سازي اهواز، خدمات فني رنا، بیمارستان حضرت زینب شیرازو بیمارستان شهید فقیهی شیراز
  • مدیر پروژه استقرار سيستم اندازه گیری رضایتمندی مشتریان CSM(Customer Satisfaction Measurement)‌ در بیمارستان ولایت قزوین، بیمارستان افشار یزد، بیمارستان سیدالشهدا و…
  • مدیر پروژه و حضور در تيم پروژه استقرار سيستم اندازه گیری رضایتمندی کارکنان ESM(Employee Satisfaction Measurement)‌ در شركتهاي كارتن ايران و لوله‌سازي اهواز، بیمارستان هاشمی نژاد، بیمارستان سیدالشهدا و …
  • حضور در تيم استقرار نظام ارزيابي و بهبود عملكرد (PAEM) در شركت‌هاي زامياد، لاستيك بارز، خدمات فني رنا،لوله‌سازي اهواز و …
  • حضور در تيم مشاوره پروژه سیستم توسعه کارکنان EDS(Employee Development System) شركت‌هاي لوله‌سازي اهواز و كربن ايران، دیزل سنگین ایران و سیمان کردستان