همکار من بسیار جزیی نگر و ملالغتی است…..حتی برای انجام کوچکترین کارها حساب و کتاب می کند……مدیر من مرا متهم به پرحرفی می کند… من را درک نمی کند…..همیشه به دنبال مچ گیری ست….. بعد از ۱۵ سال به من می گوید که هیچکدام از انتظاراتش را براورده نکرده ام…………. برای شناخت بهتر خود و دیگران…برای ایجاد تعاملی سازنده، با مدیران و کارکنان بیمارستان حضرت سیدالشهدا (ع) یزد در 18 و 19 مردادماه 95 همراه شدیم،

• آیا از یک فیلم، همه افراد به میزان مشابهی لذت می برند؟
• آیا از کلاس مشابهی، افراد به یک اندازه یاد می گیرند؟
• آیا همه مایلند راجع به جزییات یک مساله بدانند؟
• آیا همه به یک اندازه ریسک پذیرند؟
• قدرت ارتباط افراد با دیگران مشابه است؟
• آیا از پاداش یکسان همه به یک اندازه انگیزه مند می شوند؟
• آیا هرکسی به درد هر شغلی می خورد؟
• آیا همه می توانند به شکل مشابهی با بیمار ارتباط برقرار می کنند؟
برای شناخت بهتر خود و دیگران…برای ایجاد تعاملی سازنده، با مدیران و کارکنان بیمارستان حضرت سیدالشهدا (ع) یزد همراه شدیم، تا گپ و گفتی داشته باشیم و دانسته هایمان را به اشتراک بگذاریم.
در این کارگاه در خصوص مدل ترجیحات فکری HBDI و استفاده از آن در ارتباطات و مشتری مداری بحث شده و همچنین با انجام کار عملی و تاتر مهارت ارتباط با مشتری را تمرین کردیم