مدیریت استراتژیک متوازن BSM

مدیریت استراتژی متوازن، راه حلی برای شناخت، تدوین و همراستا کردن استراتژی با فعالیت های سازمانهاست. 

چالش های پیش روی مدیران در زمینه تدوین و جاری سازی برنامه استراتژیک

اهداف سازمان به صورت مطلوب محقق نمی شوند.
تیم مدیریتی به درستی شکل نمی گیرد.
افرادی که مسئول اجرای پروژه ها می شوند، توانمندی کافی را ندارند.
اولویت ها به درستی تشخیص داده نمی شوند.
 جلسات بررسی و کنترل استراتژی به صورت منظم برگزار نشده و یا به بیراهه می روند.
رهبران سازمان از صحت اطلاعات جمع آوری شده اطمینان ندارند.
سازمان ها نسبت به تغییرات محیطی به اندازه کافی چابک نیستند و تاثیرپذیری زیادی دارند.
استراتژی سازمان با واقعیت عملیاتی آن همراستا نیست.

BSM برای سازمان ها چه می کند؟

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره،
​​​​​​​ از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید

درخواست مشاوره

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرم درخواست مشاوره