رویدادها

برگزاری اولین کانون ارزیابی
مدرسه استراتژی در بخش دبیران کمیته کام

مدرسه استراتژی به منظور توانمندسازی افراد در چهاروجه کارت امتیازی برنامه ریزی شده و انتظار می رود شرکت کنندگان در انتها قادر به تصمیم گیری و برگزاری کارگاه ها و جلسات باشند.
به این منظور سعی کردیم برای انتخاب بهترین گزینه های سرمایه گذاری انسانی، ابزار جامع و عادلانه ای استفاده کنیم.  این مجموعه ارزیابی ها از ۷ اسفند ۱۴۰۱ آغاز شده و ۱۰    روز ادامه خواهد داشت.

فراخوان سمینار مدیریت استراتژی متوازن
​​​​​​​(با تمرکز بر صنعت بهداشت و درمان)

سمینار جمع بندی پایان سال تعالی سازان با محوریت چهار وجه کارت امتیازی و حضور مدیران ارشد بیمارستانها و مراکز بهداشت و درمان کشور در تاریخ ۱۸ اسفند برگزار خواهد شد.
در این سمینار دغدغه های مدیران در سال گذشته به همراه نتایج نظرسنجی از مشتریان چندین بیمارستان بررسی خواهد شد و برنامه های سال آینده تعالی سازان ارائه می شود.
مدرسه استراتژی تعالی سازان به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های توسعه ای-توانمندسازی متولیان استراتژی در بیمارستانها و مراکز درمانی به همراه معرفی شرکت کنندگان پذیرفته شده در کانونهای ارزیابی مدرسه، از جمله برنامه های این سمینار خواهد بود.
در صورت نیاز به توضیحات بیشتر و تمایل به شرکت در این سمینار، با ما تماس بگیرید.