مدیریت انسانی HM

مدیریت انسانی (HM)

مدیریت منابع انسانی، به عنوان بخش اساسی وجه رشد و یادگیری کارت امتیازی متوازن، پایه و زیربنای تحقق استراتژی های سازمان است. شناخت دیدگاههای کارکنان، راهکارهای افزایش انگیزه و تعلق، توانمندسازی، مشارکت و آموزش آنها، از جمله اهداف این وجه هستند.
مشاوران تعالی سازان از طریق طراحی و اجرای کانونهای ارزیابی و توسعه کارکنان، برگزاری آموزشهای ارتباط و فرهنگ سازمانی، سنجش تعلق و تجربه کارکنان و طراحی نقشه استراتژی منابع انسانی، سازمان ها را در جهت رسیدن به این اهداف همراهی می کنند.
همچنین در راستای اشتراک تجارب مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی، سمینارهای تخصصی فصلی به میزبانی تعالی سازان جهت بررسی دغدغه های روز رهبران سازمانها برگزار می شود. برای اطلاع به موقع از جزئیات این سمینارها و شرکت در آنها، صفحه مربوطه مراجعه کنید. 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره،
​​​​​​​ از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید

درخواست مشاوره

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرم درخواست مشاوره