مدیریت تجربه ذینفعان  SXM

شناسایی و تحلیل نیازها و انتظارات ذینفعان، اولین گام برای اولویت بندی و مدیریت آنهاست، به خصوص زمانی که این انتظارات در تضاد با یکدیگر و با اهداف اصلی سازمان است. 
این راه حل به سازمان کمک می کند که نیازهای ذینفعان در تمامی سطوح شناخته شده و نسبت به راهکارهای پاسخگویی به آنها، تصمیم متناسب بگیرد.

چالش های پیش روی مدیران در زمینه مدیریت ذینفعان

نیازهای ذینفعان کلیدی را پیش بینی می کنند و راهکاری برای اطمینان از فرضیات خود ندارند.
به اندازه گیری عملکرد خود از طریق سنجش رضایتمندی مشتریان می پردازند و ابزار دقیق تری ندارند.
دلایل تغییرات شاخص رضایتمندی را تشخیص نمی دهند و نمی توانند برای آن برنامه ریزی کنند.
نسبت به نظرات مشتریان، واکنش‏های سلیقه ای و آتش نشانی دارند. 
نیازهای ذینفعان را اولویت بندی نمی کنند و در نتیجه توازنی بین آنها برقرار نمی شود.
تغییر شاخص رضایتمندی به سختی اتفاق می افتد.
شاخص رضایتمندی مشتریانشان برای مدت طولانی ثابت و بدون تغییر باقی می ماند.

SXM (مدیریت تجربه ذینفعان) برای سازمان ها چه می کند؟

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره،
​​​​​​​ از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید

درخواست مشاوره

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرم درخواست مشاوره