باشگاه مشتریان

گاهی برای بودن در کنار مشتریان از قدیم تا هنوز

list item image

مطالعه

list item image

ارتباط و همفکری

list item image

خلق تجربه‌های متفاوت

شرکت مشاوره مدیریت تعالی سازان برای قدردانی از مشارکت فعال همراهان، باشگاه مشتریان را فرصتی برای هم افزایی و همفکری و خلق تجربه های متفاوت مشتریان در تمام نقاط ایران می داند. 

مشتریان حقوقی

مشتریان حقیقی

مشتریان حقوقی

بیمارستان سیدالشهدا

list item image

بیمارستان سیدالشهدا یکی از مشتریان محبوب تعالی سازان است. ارتباط مستمر 7 ساله با این بیمارستان نشان دهنده عمق ارتباط بین تعالی سازان و این بیمارستان است. چابکی تیم پشتیبانی و مدیریتی کمیته کام سیدالشهدا و همچنین اعتماد بالای بین طرفین، سبب شده که تعالی سازان با وجود چندین بار تغییرات مدیریتی بیمارستان حضور مستمری در این مرکز داشته باشد.

بیمارستان یثربی کاشان

list item image

ارتباط ما با این بیمارستان چند ماه پیش از راه اندازی آن شروع شد! تیم مدیریتی خوش فکر این بیمارستان همزمان با تکمیل تجهیزات و منابع انسانی به فکر تجهیز سیستم مدیریت خود نیز بودند و دقیقا با شروع فعالیت این بیمارستان کارگاه های مشاوران تعالی سازان هم آغاز گردید و طی این کارگاه ها که گاهی برای یک مرکز تازه تاسیس بسیار چالشی بود، تصمیمات بسیار مهمی توسط تیم بیمارستان انجام گرفت که برخی نتایج درخشان و رشد بی نظیر این بیمارستان حاصل همان تصمیمات و پیگیری تیم مدیریت ارشد این بیمارستان بوده است.

بیمارستان شهید صدوقی

list item image

ویژگی متمایز بیمارستان شهید صدوقی یزد از ابتدا تیم مدیریتی فعال و متعهد به توسعه آن بوده است. این تیم از اولین کارگاه آموزشی تاکنون که سالهاست کمیته های کام آن برگزار می شود، در کلیه جلسات حضوری مفید و تاثیرگذار داشتند. تعالی سازان تاکنون پروژه های مدیریت استراتژی متوازن، مدیریت ذینفعان و برگزاری کارگاه‏های آموزشی را با بیمارستان صدوقی تجربه کرده است. این بیمارستان بعنوان بزرگترین بیمارستان جنوب شرق ایران مرکزی مهم برای بیماران در سطح استان یزد، کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان می باشد.

بیمارستان رجایی شیراز

list item image

بیمارستان رجایی شیراز تنها مرکز تخصصی تروما در کشور می باشد. در بیشتر مواقع بیمارستان‏هایی از این دست که به دلیل ذات ترومایی بودن خود و تحت تاثیر حوادث جاده ای و غیر مترقبه، همواره در جریان مدیریت بحران هستند، زمان کمتری را برای سیستمهای مدیریتی می گذارند. بیمارستان رجایی شیراز یکی از معدود مراکز ترومای کشور است که سالها برنامه ریزی بسیار مناسبی برای مدیریت استراتژیک و رضایتمندی ذینفعان خود داشته است. این بیمارستان در پروژه مشترکی با همکاری تعالی سازان، کلیه مدیران ارشد و کاندیداهای جانشینی را در کانون ارزیابی مورد بررسی قرار دادند.

فرصت های عضویت

شرکت در سمینارها و مشارکت در برگزاری آنها

عضویت در انجمن‌های تخصصی

دسترسی به گزارش‌ها و تحلیل‌های آماری

شرکت در بازدید‌های تخصصی

انواع عضویت

شما می‌توانید به عنوان شخصی حقیقی یا نماینده رسمی سازمانتان در باشگاه تعالی سازان عضو شوید:

سازمان ها (حقوقی)
اشخاص (حقیقی)