استخراج استراتژی های مالی

استخراج استراتژی های مالی

تدوین: سید احمد آیت اللهی

محققان موسسه HBR در سال 2023 به مطالعه روی 201 شرکت در صنایع مختلف پرداختند که هر یک با بحران مالی مواجه شده و کاهش هزینه ها را به عنوان راهبرد اصلی خود در جهت برون رفت از شرایط بحرانی در نظر گرفته بودند. آنها دریافتند که تنها 37% از این شرکت ها با رشد 6.8% در سود ناخالص مواجه شده و مابقی با افت در شرایط مالی همراه بوده‏اند.

اما دلیل چیست؟

دلیل این اختلاف را می توان در تفاوت نگرش مدیران این دو دسته سازمان مشاهده کرد. سازمان هایی با توسعه همراه بوده اند که به مخارج به دید سرمایه گذاری نگاه کرده و سرمایه گذاری های ضعیف را به نفع سرمایه گذاری های قوی حذف کرده بودند. آنها توانسته بودند با ایجاد رویه آینده نگری، توسعه پایدار را برای سازمان خود به ارمغان بیاورند. به همین دلیل آنها راهبرد اصلی را این چنین عنوان کردند:

" هزینـه ‏ها را به استـراتژی ‏ها مرتبط کنیـد و از کاهش‏ های چرخه ‏ای عجولانه (رویکرد آتش‏نشانی) خودداری کنید."

ایجاد ارتباط بین هزینه ها و استراتژی ها تنها از طریق بودجه ریزی ممکن است. سازمان هایی که بودجه دارند حداقل 2 سال از سازمان های بدون بودجه جلوترند. سازمانی که بودجه ریزی انجام داده حداقل یک سال آینده خود را پیش بینی کرده اما سازمان بدون بودجه در خوشبینانه ترین حالت پس از اتمام یک سال مالی به تحلیل سال گذشته خود مشغول است. در این شرایط است که بودجه ضمن ایجاد آینده نگری، برنامه ریزی را درون سازمان نهادینه می سازد و به اولویت بندی استراتژی ها اهمیت می دهد. 
اما بودجه خود محتاج استراتژی هاست و درگاه استخراج استراتژی های مالی استفاده از ابزارهای تحلیل مالی است. بهای تمام شده محصولات/ خدمات، آنالیز نقطه سر به سر، تحلیل ظرفیت های بلااستفاده، تحلیل حساسیت درامدها و... از جمله مهمترین ابزارهای تحلیل مالی در راستای استخراج استراتژی ها هستند.
 

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده

آخرین نوشته‌های بخش 
گیرندگان خدمت

آخرین نوشته‌های بخش 
رشد و یادگیری